”Alle skal med” – idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle

Mottoet og øverste mål for Idrettslaget Holeværingen er Idrettsglede for alle. Våre verdier er tuftet på nettopp dette; med Idrettsglede, Fellesskap, Helse og Respekt ønsker vi å nå hele befolkningen i Hole med et tilbud om aktivitet.

Alle skal med

Forskjellene i bygda vår er økende. Vi vet det er familier og enkeltpersoner som står utenfor idretten og idrettslaget grunnet manglende ressurser. Selv i et breddeidrettslag som vårt, vil utøver kunne utsettes for press og forventinger til utstyr og andre anskaffelser som er vanskelig å møte for mange familier.

Bruk av ordningen

Her finner du søknadsskjema som du må bruke for å søke om støtte.