Last ned Søknadskjema – Alle skal med. Ferdig utfylt skjema sendes på mail til Daglig leder.

Mail: dl@ilh.no

Post: IL Holeværingen, Postboks 24, 3529 Røyse.