<h3>Søknad om støtte til deltakelse i idrettslaget med bakgrunn i lav inntekt</h3>

  • MM slash DD slash YYYY
    Kryss av for hva det søkes støtte til. Når det gjelder medlemsavgift så kan den ved behov reduseres til kr 50 pr år. Det er mulig å krysse av på flere ting på en gang.